Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet gefabriceerd, naar aanleiding van het opheffen van Gemeente en Rijkspolitie (1994) en de overgang naar een Regionaal stelsel.