Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Manschappen

Korps Rijkspolitie ca 1953