Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet manschappen

Strand toezicht uniform
Korps Rijkspolitie ´83 / ´94