Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Bontmuts Rijkspolitie
( gedragen door H.P.C. )

Korps Rijkspolitie ´83 / ´94