Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

kwartiermuts manschappen

Korps Rijkspolitie´45 - ´64

door H.P.C. gedragen van oktober 1965 tot oktober 1966 op de RP opleidingsschool in Arnhem