Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet officier

Korps Rijkspolitie ca 1958