Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Kepie manschappen
Koninklijke Marechaussee
( jaren '30 - '40)