Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Baret onderofficier
Koninklijke Marechaussee (heden)