Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet majoor - kolonel
Koninklijke Marechaussee (heden)