Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet reproductie officier Staatspolitie
1942 - 1945