Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet onderofficier
Staatspolitie
1942-1945