Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Kepie
Staatspolitie - marechaussee 1942
(metalen kokarde)