Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet manschappen
Gemeentepolitie
1942-1945