Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Veldmuts - kwartiermuts
Staatspolitie
1942 - 1945