Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld


Een veertig jarige carriere op papier

Diverse opleidings documenten een veertig jarige cariere beslaand, van Rijkspolitie tot Regionaal korps. Met dank aan H.P.C.  de G.