Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Gemeente Ambtenaar Amsterdam
( jaren ´50 - ´60 )