Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Gemeente Ambtenaar / Brandweer Amsterdam
( jaren ´60 - ´70 )