Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Spoorwegpolitie manschappen
jaren '84 - '94