Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Spoorwegpolitie
Inspecteur
jaren '84 - '94