Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Luchthavenpolitie
Agent / brigadier
jaren '80