Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet
Havenpolitie Amsterdam