Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Nederlandse Douane pet
jaren ´50 - ´70