Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Nederlandse Douane pet
jaren ´70 - ´80