Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Willlem Oor

een Amsterdamse diender.

W. Oor 1934 - 2017

Soms krijg je behalve mooie stukken voor de collectie, de bijbehorende geschiedenis achter deze stukken, en de diender die deze heeft gebruikt.

Dit is een stukje van zo´n geschiedenis van

Wilhelmus Oor,

Willem voor familie en collega´s, geboren in 1934 in Den Haag en overleden in 2017.

Een ras Amsterdamse diender, zoon van Rijkspolitie adjudant W. Oor, die vanaf  6 augustus 1954 tot 6 augustus 1994, veertig jaren, in weer en wind, bij tij en ontij dienst deed in het Amsterdamse Korps. 

Van de posthuizen en bureau Warmoesstraat, waar hij dertien jaar de rumoerige binnenstad besurveilleerde, tot de bureau´s Bijlmer, Raampoort, IJtunnel, en Meer en Bos

 

 

Vader W. Oor, bij de kadercursus Adjudanten Rijkspolitie 03-10-60 Adj. Oor voorste rij links

Willem Oor was een fervent bokser.

De eerste foto is genomen in boks-school Piet ter Meulen Singel Amsterdam

De daarop volgende foto´s zijn van de boks-diploma´s die hij gehaald heeft. Van 1969 tot 1975 had hij de gele, oranje en groene boks graad gehaald.

Zijn zoon, vertelde de anekdote, dat zijn vader tijdens een melding van een achtervolging, een snellere route wist, en onverschrokken, met de surveillance-auto, een steeg uitkoos, kennelijk niet wetende dat deze taps toeliep.

De achtervolging eindigde abrupt, doordat de surveillance-auto dusdanig klem was komen te zitten, dat de wagen incluis de agent van politie W. Oor, uit de steeg moesten worden getakeld.

Zijn collega´s en chef´s zullen die actie zeker niet zijn vergeten.

Willem als Brigadier voor op, bij de A-sectie van het parate peleton bij een bommelding bij het Apollo hotel 1976

Het oude politie legitmatie bewijs van Willem Oor

Ook de diensten die hij deed tijdens het huwelijk van prinses Beatrix en later bij de Kroning waren speciaal, zoals hij zelf op een briefje schreef.

Ik heb van zijn zoon enkele stukken, mogen overnemen, of foto´s van mogen ontvangen en deze staan met zijn toestemming, hier geplaatst.

Ipa lidmaatschapsbewijs

Briefje over de bijzondere diensten bij Huwelijk en Kroning Prinses Beatrix

Het visite kaartje van Willen Oor

Dankbrief namens Burgemeester Polak aan Hoofdcommissaris Sanders 02-05-1980

Bij zijn afscheid in de rang van Inspecteur in 1994, ontving Willem Oor,

een miniatuur exemplaar van de Amsterdamse politie sabel

De onderscheidingen van Willem Oor. De inhuldigingsmedaille, de 4daagse medaille en de 25 jarig ambtsjubileum medaille van de politie Amsterdam met de datum op achterzijde 6-8-'79.

Met dank aan de familie Oor, voor het delen van en beschikbaar stellen van informatie en foto´s