Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Legitimatiebewijs
Gemeentepolitie Rotterdam
Agent 2e klas - Rechercheur G. van den Bos

Rotterdam ca 1930