Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Van, Voor en Door Bezoekers

Met regelmaat krijg ik van bezoekers aan de website, mooie foto´s en informatie om te delen via de website, maar ook vele vragen om informatie.

Wat binnen mijn mogelijkheden ligt, zal ik altijd proberen te beantwoorden, maar helaas schiet soms ook mijn kennis, en toegankelijkheid tot bronnen tekort,

Mogelijke dat andere bezoekers, hier wel mee kunnen helpen, dan wordt het zeer gewaardeerd. Via het onderstaande email formulier kunt U contact opnemen, en zorg ik dat de informatie komt, waar het gevraagd wordt.

Ik zal op deze pagina,

de naar mij ingestuurde foto´s, vragen en informatie met een ieder delen.

Dit is vooraf besproken met de inzenders, en gebeurt altijd met hun instemming,

de foto´s zijn eigendom van de inzenders, en zijn niet in het bezit van de collectie.

 

Naam*
E-mailadres*
Bericht*

Jannis Tromp (1869-1955)

Inforrmatie gevraagd

door achter-kleindochter over haar overgrootvader Jannis Tromp

politieman bij de Haagse Politie

Jannis tijdens het regelen van het verkeer

Portret in Uniform van Jannis Tromp


Een Haagse Politie-Brandweerman 1922 - 1928

Op verzoek van de rechthebbende

laten we de persoonlijke gegevens van haar grootvader achterwege.

Het geeft door middel van de foto´s een mooi inzicht van de Haagse politie in die periode.

 

Politie School Hilversum 1922

Politieschool ´s-Gravenhage 1923

Haagsche Politie-Brandweer ca 1924

In 1920 kwam van 't Sant, de Haagse politiecommissaris op het idee om zijn politiemannen beschikbaar te stellen als oproepkrachten van de brandweer. De beperkte hoeveelheid opleiding en oefening die op dat moment nodig was voor de uitvoering van de brandbestrijdingstaak kon eenvoudig aan de beroepspolitiemannen worden gegeven. Zo ontstond de politiebrandweerman....

Bond van Chr. Politie ambtenaren in Nederland tijdens een reis naar Duitsland 1927